About security: blog and news about IT and data security

Līgums ar LIAA

Seminārs "Hakeri, digitālās ekonomikas riski un iespējas"

Digitālā Ēra 2016

Did you know?

Ikvienā organizācijā – neatkarīgi no nozares, kuru tā pārstāv, darba specifikas, lieluma un citiem tās darbību raksturojošiem lielumiem – ir savas prasības, prioritātes attiecībā uz IT drošību, taču, nešaubīgi, vājākais ķēdes posms katrā labā sistēmā ir cilvēciskais faktors. Latvijā, lai cik bēdīgi to būtu apzināties, daudz vienkāršāk ir pierunāt organizācijas darbinieku uz pretlikumīgām darbībām, nekā atrast un izmantot hakeru pakalpojumus.

Learn more