About security: blog and news about IT and data security

Līgums ar LIAA

Seminārs "Hakeri, digitālās ekonomikas riski un iespējas"

Digitālā Ēra 2016

08.08.2016

Līgums ar LIAA

SIA “DataSecurity Solutions” ir noslēdzis 05.07.2016. līgumu Nr. SKV-L-2016/517ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

19.07.2016

Seminārs "Hakeri, digitālās ekonomikas riski un iespējas"

Vienotā digitālā tirgus kontekstā, kad ikvienam e-komercijā esošajam uzņēmējam rodas iespēja uzreiz nokļūt pie apmēram 4 miljardiem patērētāju, drošība ir viens no stūrakmeņiem, lai uzņēmējdarbība tīmeklī būtu sekmīga. Vēl būtisks izaicinājums un risks jebkuram uzņēmējam ir nelojālie darbinieki, kuri nopludina informāciju vai grauj uzņēmuma tēlu. Var teikt, ka kiberdrošība ir visstraujāk augošākā IT apakšnozare, kuras izaugsmi ietekmē gan kopējais digitālo tehnoloģiju progress, gan saistītais ļaundaru progress. Turklāt, starp ļaundariem ir ne tikai ikviens interesents, profesionāli hakeru un/vai teroristu grupējumi, bet pat veselas valstis. Zināt kiberdrošības riskus, kontekstā ar tehnoloģiju attīstības tendencēm ir stratēģiski nepieciešams uzņēmēju konkurētspējas un ilgtermiņa attīstības nodrošināšanai, tāpēc LTRK, kopā ar nozares ekspertiem no “Data Security Solutions” un valsts nozīmīgākajām institūcijām, kas veido likumus un palīdz aizsargāt IT sistēmas un datus, aicina ikvienu LTRK biedru pievienoties uz nelielo, informatīvo semināru “Latvijas Nacionālās Bibliotēkas” konferenču centrā, š.g. 9.augustā, no plkst. 14.00 līdz 18.00.
06.04.2016

Digitālā Ēra 2016

Jau trešo gadu pēc kārtas, kopīgi ar “Latvijas Serticēto Personas Datu Aizsardzības Speciālistu Asociāciju”, DataSecurity Solutions rīko semināru “Digitālā Ēra”, lai, sanākot kopā nozares vadošajiem specialistiem no valsts un privātā sektora, tiktu apspriesti jautājumi par privātumu internetā, kā arī par datu aizsardzību, aplūkojot visjaunākās tirgus tendences un regulatīvās normas kā Latvijā tā Eiropas Savienībā.
08.01.2016

Security in the Cloud – Concerns & Considerations

As more and more companies enter the Cloud, the questions of its security become increasingly common. So is Cloud more or less secure than traditional IT infrastructure?
Security controls in Cloud computing are similar to those in traditional IT environments. However, because of the Cloud service and operational models employed with the implied organizational division of responsibilities and the technologies used to enable Cloud services, Cloud computing may present different risks to an organization than traditional IT solutions.
13.11.2015

Projekts „Latvijas IT uzņēmumu eksporta tirgu apgūšanu veicinošās aktivitātes”

SIA “Data Security Solutions” sadarbībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „ Latvijas IT uzņēmumu eksporta tirgu apgūšanu veicinošās aktivitātes”, kura mērķis ir attīstīt un paplašināt IT nozares uzņēmumu izstrādāto produktu un pakalpojumu eksportu.
Pages <123456>

Did you know?

How much information each of us generates online every day nowadays? By browsing our favourite online shops, social media sites, emailing, etc. We are posting comments, pictures, and check in everywhere we go, but do we have any control over what happens to that information, of who has access to it, on how it is used, if accessed?

Learn more