About security: blog and news about IT and data security

Līgums ar LIAA

Seminārs "Hakeri, digitālās ekonomikas riski un iespējas"

Digitālā Ēra 2016

08.08.2016

Līgums ar LIAA

SIA “DataSecurity Solutions” ir noslēdzis 05.07.2016. līgumu Nr. SKV-L-2016/517ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

19.07.2016

Seminārs "Hakeri, digitālās ekonomikas riski un iespējas"

Vienotā digitālā tirgus kontekstā, kad ikvienam e-komercijā esošajam uzņēmējam rodas iespēja uzreiz nokļūt pie apmēram 4 miljardiem patērētāju, drošība ir viens no stūrakmeņiem, lai uzņēmējdarbība tīmeklī būtu sekmīga. Vēl būtisks izaicinājums un risks jebkuram uzņēmējam ir nelojālie darbinieki, kuri nopludina informāciju vai grauj uzņēmuma tēlu. Var teikt, ka kiberdrošība ir visstraujāk augošākā IT apakšnozare, kuras izaugsmi ietekmē gan kopējais digitālo tehnoloģiju progress, gan saistītais ļaundaru progress. Turklāt, starp ļaundariem ir ne tikai ikviens interesents, profesionāli hakeru un/vai teroristu grupējumi, bet pat veselas valstis. Zināt kiberdrošības riskus, kontekstā ar tehnoloģiju attīstības tendencēm ir stratēģiski nepieciešams uzņēmēju konkurētspējas un ilgtermiņa attīstības nodrošināšanai, tāpēc LTRK, kopā ar nozares ekspertiem no “Data Security Solutions” un valsts nozīmīgākajām institūcijām, kas veido likumus un palīdz aizsargāt IT sistēmas un datus, aicina ikvienu LTRK biedru pievienoties uz nelielo, informatīvo semināru “Latvijas Nacionālās Bibliotēkas” konferenču centrā, š.g. 9.augustā, no plkst. 14.00 līdz 18.00.
06.04.2016

Digitālā Ēra 2016

Jau trešo gadu pēc kārtas, kopīgi ar “Latvijas Serticēto Personas Datu Aizsardzības Speciālistu Asociāciju”, DataSecurity Solutions rīko semināru “Digitālā Ēra”, lai, sanākot kopā nozares vadošajiem specialistiem no valsts un privātā sektora, tiktu apspriesti jautājumi par privātumu internetā, kā arī par datu aizsardzību, aplūkojot visjaunākās tirgus tendences un regulatīvās normas kā Latvijā tā Eiropas Savienībā.
08.01.2016

Security in the Cloud – Concerns & Considerations

As more and more companies enter the Cloud, the questions of its security become increasingly common. So is Cloud more or less secure than traditional IT infrastructure?
Security controls in Cloud computing are similar to those in traditional IT environments. However, because of the Cloud service and operational models employed with the implied organizational division of responsibilities and the technologies used to enable Cloud services, Cloud computing may present different risks to an organization than traditional IT solutions.
13.11.2015

Projekts „Latvijas IT uzņēmumu eksporta tirgu apgūšanu veicinošās aktivitātes”

SIA “Data Security Solutions” sadarbībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „ Latvijas IT uzņēmumu eksporta tirgu apgūšanu veicinošās aktivitātes”, kura mērķis ir attīstīt un paplašināt IT nozares uzņēmumu izstrādāto produktu un pakalpojumu eksportu.
Pages <123456>

Did you know?

21.gadsimts ir digitālo tehnoloģiju straujākās attīstības laiks to pastāvēšanas vēsturē. E-grāmatas, e-biļetes, e-pakalpojumi, e-veselības, e-paraksti un eID, digitālās valūtas, Google Glass, 3D printeri, robotika, visdažādāko mobīlo ierīču ekspansija, lietu internetizācija („internet of things”), lielie dati („big data”), „mākoņošana” un virtualizācija, sociālie mediji un, galu galā, mākslīgā intelekta visdažādākie projekti. Arī Latvijā mēs vai nu jau varam novērot daudz no nosauktā, vai arī esam informēti, ka „process ir sācies”. Kibertelpa ir mums visapkārt katru dienu. Skolas, medicīnas iestādes, sabiedriskais transports, kafejnīcas – visapkārt mums ir neskaitāms daudzums bezvadu un bezmaksas globālā interneta piekļuves punktu un citu lietotāju ar visdažādākajiem „gadžetiem”. Varbūt pie mums vēl gluži nav daudz mājsaimniecību, kuras ar mobīlā telefona aplikāciju palīdzību pieslēdz vai atslēdz signalizāciju, vai, piemēram, pārliecināties vai mājās ledusskapī esošajam pienam nav beidzies derīguma termiņš, bet to, ka, piemēram, Latvijas e-pārvalde un e-vide attīstās straujiem soļiem, šķiet, pamana ikviens valsts iedzīvotājs, ne tikai modernie un mobīlie sociālo mediju pastāvīgie apmeklētāji, tehnoloģiju izstāžu apmeklētāji vai inovatīvākajās nozarēs strādājošie.

Learn more